θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε (OMEGA TECHNOLOGY)

Σύντομη περιγραφή

Η Omega Technology (http://www.omegatech.gr) ιδρύθηκε το 1985 και έχει πολυετή εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής στην χώρα μας έχοντας αναπτύξει επιτυχημένα και αξιόλογα έργα για τον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα. Αναπτύσσει και διαθέτει καινοτόμες εφαρμογές και προϊόντα e-επιχειρείν, e-government, εκπαιδευτικού λογισμικού, γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων, διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, πολυμέσων εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (3D/VR/AR). Στην εταιρεία με έδρα την Αθήνα και υποκατάστημα στην Πάτρα απασχολείται εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες οργάνωσης, εγκατάστασης και υποστήριξης εξοπλισμού και λογισμικού. Η Εταιρεία έχει υλοποιήσει με επιτυχία περισσότερα από 150 σημαντικά έργα πληροφορικής στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα της χώρας μας και διαθέτει παραπάνω από 800 ενεργούς πελάτες.

Έχει αναπτυχθεί και διατηρείται επίσης στενή συνεργασία με τα μεγαλύτερα Ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας, με ερευνητικά Ινστιτούτα, Περιφέρειες, Δήμους, Επιμελητήρια, Αναπτυξιακούς φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, κλαδικούς φορείς, επιχειρήσεις πληροφορικής, συμβούλους επιχειρήσεων, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης και με πλήθος επιχειρήσεων-φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και ISO 14001. H εταιρεία μας συμμετέχει ως εταίρος στον Κόμβο Καινοτομίας του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών με τίτλο “Βιο-Τεχνολογίες στην Υγεία και τη Διατροφή’’.

Σύντομη περιγραφή επιστημονικών κι ερευνητικών δραστηριοτήτων

εταιρεία, με την συμμετοχή της σε ερευνητικά προγράμματα και την συνεργασία της με εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα της χώρας μας και του εξωτερικού αποκτά τεχνογνωσία, αναπτύσσει νέες και καινοτομικές τεχνολογίες που ενσωματώνει στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Οι δραστηριότητες έρευνας της εταιρείας περιλαμβάνουν:

 • Ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων και εικονικής πραγματικότητας (3D, VR, AR).
 • Εκπαιδευτικό λογισμικό και λύσεις για άτομα με αναπηρία.
 • Έρευνα σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης, κυρίως στη Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας.
 • Έρευνα σε τεχνικές ψηφιοποίησης (2D και 3D)
 • Έρευνα σε συστήματα για έξυπνες φορητές συσκευές(mobile apps)
 • Έρευνα σχετικά με συστήματα αισθητήρων(εντοπισμός θέσης, κίνησης, gesture analysis)
 • Έρευνα στις τεχνολογίες cloud
 • Συγγραφή ερευνητικών προτάσεων

Από το 2002, η εταιρεία αφιέρωσε πολλούς ανθρωπομήνες και προμηθεύτηκε ακριβό και αξιόλογο εξοπλισμό για την έρευνα σε θέματα ψηφιοποίησης υλικού, ανάπτυξης πολυμεσικού υλικού, εφαρμογών τεκμηρίωσης, εκπαιδευτικών εφαρμογών και εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας στο χώρο του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Αποτέλεσμα ήταν να της ανατεθούν (μετά από ανοικτούς διεθνείς διαγωνισμούς) μια σειρά έργων ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και προβολής πολιτιστικού υλικού (Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Ίδρυμα ΑΘΗΝΑ(Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δημιουργών Θεατρικών και Οπτικοακουστικών Έργων), Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής, Ίδρυμα Σοφία, Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Εθνική Λυρική Σκηνή, Αρχείο Πυροσβεστικού Σώματος, ΦΟΜ, ΒΕΝΑΜΙΝ, Ψηφιακό Μουσείο Νέας Σμύρνης, Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, αρχείο Ε.ΔΗ.Κ, κλπ). Τμήμα του υλικού διαλειτουργεί με την πλατφόρμα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και είναι διαθέσιμο μέσα από το http://www.searchculture.gr/. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα η εταιρεία συμμετείχε και σε εθνικά ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικού (e-archive, Museums’ Grid, Κοινοτικός Ιστός του Ελληνισμού της διασποράς) όπου είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με εθνικούς ερευνητικούς εταίρους και να ανταλλάξει τεχνογνωσία στους ίδιους τομείς, με στόχο να βελτιώσει τα υπάρχοντα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και να αναζητήσει νέα προϊόντα και υπηρεσίες που άπτονται των ικανοτήτων της και που είναι συμβατά με τα μελλοντικά στρατηγικά πλάνα της.

Συναφή Έργα και Δραστηριότητες

To 2016 η Omega Technology ολοκλήρωσε με επιτυχία (ήταν συντονιστής εταίρος) το έργο με τίτλο ‘A Collaboration Ecosystem enabling EU Creative SMEs to exchange multi-media content and create multi-plot, interactive Apps for Children, curated according to Reader ability and educational value’’ Q-Tales (www.q-tales.eu)( H2020-ICT-2014- το οποίο είναι ένα Οικοσύστημα Συνεργασίας που σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας παιδικού (ηλεκτρονικού) βιβλίου. Μέσω του Q-Tales, οι ευρωπαϊκές δημιουργικές μικρομεσαίες εταιρίες (European Creative SMEs), οι ειδικοί του χώρου, οι γονείς, αλλά και τα ίδια τα παιδιά, δημιουργούν νέα ή μεταμορφώνουν την υπάρχουσα παιδική λογοτεχνία σε υψηλής ποιότητας ηλεκτρονικά βιβλία και εφαρμογές, με τη βοήθεια των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων εταιριών παραγωγής λογισμικού (European ICT SMEs) και την καθοδήγηση και αξιολόγηση Ευρωπαίων ακαδημαϊκών ειδικών στους τομείς της παιδαγωγικής, της παιδικής και εξελεγκτικής ψυχολογίας. Όλα τα παραπάνω εμπλουτίζονται από την εφαρμογή τεχνικών «Παιχνιδοποίησης» (Gamification), δηλαδή χρήσης διαφόρων μηχανισμών παιχνιδιού, όπως είναι οι διαγωνισμοί και οι προκλήσεις, τα δώρα και οι βαθμολογίες. Το Qtales επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμετείχε με περίπτερο στη CEBIT, στο περίπτερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (19 με 21 Μαρτίου 2017). http://www.cebit.de/exhibitor/q-tales/X533222

Η εταιρεία συμμετείχε επίσης στο έργο ΠΑΒΕΤ της ΓΓΕΤ με τίτλο ‘’Πλατφόρμα σημασιολογικής διαχείρισης γνώσης και δημιουργίας διαδραστικών εκπαιδευτικών σεναρίων με χρήση προηγμένων τεχνολογιών ανάπτυξης πολυσυμμετοχικών παιχνιδιών’’ GameIt (www.gameit.gr),(864ΒΕΤ-2013) το οποίο συνέβαλε στο όραμα ενός ψυχαγωγικού, προσωποποιημένου και πάντα διαθέσιμου εικονικού σχολείου με διδακτικές δραστηριότητες τέτοιες που δεν γνωρίζουν γεωγραφικά και χρονικά σύνορα, ενός σχολείου βασισμένου στο ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και την αποθησαυρισμένη ανθρώπινη γνώση. Το GameIt συνδυάζει καινοτομικά τα αποτελέσματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας με ώριμες τεχνολογίες στοχεύοντας στην αναβάθμιση της καθημερινής (Ελληνικής και διεθνούς) εκπαιδευτικής πρακτικής με: (i) τη δύναμη μιας μηχανής ολοκλήρωσης ψηφιακής γνώσης, τα παιδαγωγικά πλεονεκτήματα της μάθησης που βασίζεται στο παιχνίδι, και (iii) τη διάδραση που εξασφαλίζει το δικτυακό παιχνίδι με πολλούς παίκτες σε συνεργατικό ή/και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

H Εταιρεία υλοποίησε για το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας το έργο με τίτλο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκε η ανάπτυξη 8 τρισδιάστατων ψηφιακών μακέτων, διαδραστικός οδηγός ξενάγησης και ο ιστότοπος του αρχαιολογικού Μουσείου.

Η Εταιρεία ήταν συντονιστής εταίρος του έργου με τίτλο ΑΡΙΑΔΝΗ Αυτομεταφραζόμενες Χαρτογραφικές Πύλες Πολιτισμικού Τουρισμού Βασισμένες σε Οντολογίες (29SMEs2009)(ΓΓΕΤ-Υποστήριξη Ομάδων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης) στο οποίο αναπτύχθηκαν νέα και καινοτόμα εργαλεία διαχείρισης και έκδοσης πολυγλωσσικού υλικού με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών αυτόματης μετάφρασης, τα οποία διευκολύνουν τη διατήρηση πλήρως ενημερωμένων και επικαιροποιημένων δικτυακών τόπων βασισμένων σε οντολογίες για τη μοντελοποίηση και την παρουσίαση πολιτιστικής και τουριστικής πληροφορίας μέσω διαδραστικών χαρτών.

Άλλο ένα σημαντικό έργο για την εταιρεία, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2016, είναι το έργο 3DGUIDES (www.3dguides.eu) – στο πλαίσιο του προγράμματος ICT4Growth. Το αποτέλεσμα του έργου, στο οποίο η εταιρεία μας ήταν συντονιστής και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τις εκδόσεις ΤΟΥΜΠΗΣ, ήταν η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας δημιουργίας τουριστικών οδηγών για συσκευές iOS και Android σε πολλές γλώσσες που περιλαμβάνουν τρισδιάστατες αναπαραστάσεις και λειτουργίες επαυξημένης πραγματικότητας. 9 οδηγοί, σε 4 γλώσσες ο καθένας είναι διαθέσιμοι στα αντίστοιχα stores.

Επιπλέον η εταιρεία συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά έργα στο πλαίσιο του Horizon 2020 και συγκεκριμένα:

 • Στο έργο CERARE που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης EACEA/45/2016 σχετικά με “Creative Europe/Culture, Support to European Cooperation Projects 2017”, στο οποίο θα αναπτύξει εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας για κεραμικά προϊόντα.
 • Στο έργο I-SUPPORT (H2020-PHC-2014-single-stage) σχετικό με την ανάπτυξη ρομποτικού συστήματος με μαλακό βραχίονα που βοηθά άτομα με ειδικές ανάγκες να κάνουν μπάνιο μόνοι τους.
 • Στο έργο STORIES (Stories of Tomorrow – Students Visions on the Future of Space Exploration- ICT-22-2016)

στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσσει εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας. Η εταιρεία είναι συντονίστρια στο έργο E.T. (Erasmus+ KA2 – Επαγγελματική Κατάρτιση) που αφορά στην εκπαίδευση φροντιστών ατόμων με αναπηρίες σε νέες τεχνολογίες υποστηριζόμενης διαβίωσης. Επίσης υλοποιεί το έργο με τίτλο Απλοποίηση διαδικασίας: “Χορήγηση αντιγράφων των Πρακτικών και Γνωμοδοτήσεων του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (K.A.Σ.), του Συμβουλίου Μουσείων (Σ.Μ.) και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (Κ.Σ.Ν.Μ.) Διάθεση στους πολίτες μέσω διαδικτύου’’ για το Υπουργείο Πολιτισμού.

Υποδομή και Εξοπλισμός

H εταιρεία μας στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο επιφανείας 425 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου 4 Καλλιθέα και υποκατάστημα στην Πάτρα σε χώρο που νοικιάζει στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών. Η εικόνα των γραφείων της εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στην εικόνα μιας σύγχρονης μονάδας.H εταιρεία διαθέτει σύγχρονα συστήματα για την εξυπηρέτηση των αναγκών των εργαζομένων και συνεργατών της. Ο εξοπλισμός αυτός ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με στόχο να παρακολουθούνται οι εξελίξεις της τεχνολογίας και να παρέχονται στους πελάτες της εταιρείας πάντα οι καλύτερες λύσεις. H εταιρεία μας έχει υλοποιήσει τα τελευταία 4 χρόνια, 3 επενδυτικά σχέδια με σκοπό τον τεχνολογικό και οργανωτικό της εκσυγχρονισμό

Accessibility