ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αναμενόμενα Αποτελέσματα - Οικονομική & Εμπορική αξιοποίηση

Βασική επιδίωξη του έργου αποτελεί η δημιουργία μιας καινοτόμου ολοκληρωμένης λύσης προσωποποιημένης ασφάλειας και ενημέρωσης η οποία θα μειώσει το αίσθημα ανασφάλειας των ταξιδιωτών ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των Ελληνικών προορισμών, παρέχοντας στους χρήστες (π.χ. επισκέπτες) επιλογές ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και αίσθηση ασφάλειας δηλαδή μια ολοκληρωμένη εμπειρία επίσκεψης. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται έτσι η βελτιστοποίηση του χρόνου επίσκεψης στον προορισμό τους, μεγιστοποιώντας την ικανοποίησή τους με αποτέλεσμα τη διάδοση της εμπειρίας τους και συνεπώς την ενίσχυση Branding της πόλης και του λιμένα της. Η εφαρμογή βιομετρικής ταυτοποίησης επιτρέπει γρήγορη και ασφαλή διαδικασία ελέγχου των επιβατών, ενώ η ισχυρή, χρηστική και διαδραστική εφαρμογή οποία αναπτύχθηκε  προσφέρει:

 • Προσωποποιημένη πληροφόρηση.
 • Ασφάλεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
 • Ενημερώσεις/Ειδοποιήσεις για την παραμονή του, την αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου κ.α.
 • Παροχή κινήτρων ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του.
 • Διαφοροποίηση των συνεργαζόμενων τουριστικών γραφείων και λοιπών επιχειρήσεων λόγω των συγκριτικού πλεονεκτήματος μέσω της χρήσης της εφαρμογής έναντι των ανταγωνιστών τους.

Το έργο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τον κλάδο της κρουαζιέρας και στόχος του είναι:

 • Άμεση ειδοποίηση σε ενδεχόμενο κίνδυνο.
 • Τήρηση του χρονοδιαγράμματος και μείωση των καθυστερήσεων.
 • Προσωποποιημένη εμπειρία επίσκεψης.
 • Προώθηση τοπικών προϊόντων και επιχειρήσεων.
 • Ενίσχυση του branding της πόλης και του λιμένα.
 • Στρατηγική προτεραιότητα αγορών και αύξηση της μέσης δαπάνης.
 • Δημιουργία και προώθηση «Θεματικών Ενοτήτων».
 • Ενίσχυση και διαφοροποίηση των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
 • Καλύτερη αστυνόμευση και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ενδεχόμενου προβλήματος.
 • Βιώσιμη εμπορική εφαρμογή με διεθνές ενδιαφέρον.

Οι προσδοκώμενες συνέπειες από την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και της προσωποποιημένης εμπειρίας επίσκεψης εκτιμάται ότι είναι η αύξηση του αριθμού των κρουαζιέρων ετησίως, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και φορέων, η ενίσχυση της αγοραστικής κίνησης στις τοπικές επιχειρήσεις καθώς και η αύξηση της επισκεψιμότητας στα αξιοθέατα των προορισμών.

Συμπληρωματικά οφέλη αναμένονται να είναι:

 • η θετική συμβολή στην απασχόληση και στην οικονομική δραστηριότητας στις περιοχές ενδιαφέροντος.
 • η βελτίωση και η αναβάθμιση των υφιστάμενων διαδικασιών και υπηρεσιών.
 • η ανάπτυξη της τεχνογνωσίας των ερευνητικών φορέων.
 • η αποτελεσματική αντιμετώπιση ζητημάτων ασφαλείας αλλά και παραγωγικότητας.
 • η προώθηση της γνώσης στον ερευνητικό τομέα ενδιαφέροντος
 • η αύξηση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Οικονομική και εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων

Τα συστήματα αξιοποιούνται εμπορικά δεδομένου ότι προσφέρονται ως υπηρεσία :

 • έναντι συνδρομής/αντι-τιμήματος: αεροδρόμια, λιμάνια, εταιρείες κρουαζιέρας, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού και ιδιαίτερα της διακίνησης και εξυπηρέτησης τουριστών, τουριστικά γραφεία, κ.α.
 • πιθανώς δωρεάν ή έναντι συμβολικού τιμήματος ή αντιπαροχής σε είδος: φορείς όπως μουσεία, δημόσιες υπηρεσίες όπως η αστυνομία, υπηρεσίες άμεσης ανάγκης, συνοριακοί σταθμοί κ.α.

Ο τρόπος συνεργασίας και η τιμολογιακή πολιτική θα εξεταστεί κατά την υλοποίηση της Μελέτης Βιωσιμότητας. Αναμένονται σημαντικά έσοδα από προωθητικές ενέργειες προς τον τελικό χρήστη υπηρεσιών, προσφορών gamification και κινήτρων/προσφορών από εμπορικές επιχειρήσεις, χώρους διατροφής και ψυχαγωγίας, παραγωγούς/εμπόρους τοπικών προϊόντων και ειδών δώρου, παρόχων διαφόρων σχετικών υπηρεσιών κ.α.

Η δυνατότητα προσωποποιημένης πληροφόρησης, η αμφίδρομη ελεγχόμενη διάχυσή της και η δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των κινήσεων του χρήστη (με την έγκρισή του φυσικά) αναμένεται να συμβάλει παράλληλα και στη διεύρυνση της πελατειακής βάσεις πχ μέσω της δυνατότητας προσφοράς των τουριστικών υπηρεσιών και σε ευπαθείς ομάδες ενδιαφέροντος που τώρα περιορίζονται ή δεν μπορούν να κινηθούν ελεύθερα (τουρισμός υγείας) όπως π.χ. νεφροπαθείς, πνευμονοπαθών, καρδιοπαθών κ.α.

Επίσης υπάρχει η πιθανότητα προσφοράς της τεχνογνωσίας και των συστημάτων που θα αναπτυχθούν σε τρίτους με ενδιαφέροντα σε άλλες εφαρμογές και κλάδους.

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, η τεχνογνωσία που θα έχουν συσσωρεύσει οι συνεργαζόμενοι φορείς θα τους επιτρέψει είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία να παράσχουν εξειδικευμένες τεχνικές υπηρεσίες. Θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνογνωσίας για τη διευκόλυνση της συμμετοχής σε Διεθνή Ερευνητικά Προγράμματα (Horizon 2020).έ

Accessibility